Member

Professor

Haruyuki Atomi

Associate Professor

Takaaki Sato

Assistant Professor

Naomichi Takemata

Secretary

Kumi Haishi

Postdoctoral Researcher

Yuusuke Yokooji
Jian-qiang Jin
Yuta Michimori

PhD course

Yu Su
Rengwei Liu
Koudai Yamaura

Master course

Suyi Xiao
Yuna Ishida
Ayami Osaka
Tomoki Kitazumi
Yuko Murayama
Satoshi Morimoto
Naoki Ohashi
Koudai Shiotsu
Hiroki Miyazaki
Shingo Yamamoto

Undergraduate course

Yukihiro Okamoto
Tomohiro Katayama
Koko Kawai
Keigo Maeda


  最終更新のRSS
View Edit