Member

Professor

Haruyuki Atomi

Associate Professor

Takaaki Sato

Assistant Professor

Naomichi Takemata

Secretary

Toshiko Nii

PhD course

Jian-qiang Jin
Yu Su
Yuta Michimori
Rengwei Liu
Koudai Yamaura

Master course

Suyi Xiao
Naohiro Ichikawa
Yuutarou Kanazawa
Masashi Kariya
Yoshiaki Teramoto
Masato Shoji
Yusuke Nakagawa
Maina Nagasawa
Toshihiro Baba
Tatsuki Hiroi

Undergraduate course

Yuna Ishida
Ayami Osaka
Tomoki Kitazumi
Yuko Murayama
Satoshi Morimoto


  最終更新のRSS
View Edit